Privacy Policy

 

Adres: Altrif Label, Gewenten 39, 4704 RE Roosendaal. Ondernemingsnummer/BTW nummer: NL.8026.50.557.B01

 

Beste bezoeker,

Altrif Label hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.

Wij hebben ons privacybeleid aangepast aan de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR). Hieronder treft u onze actuele privacy policy. Indien gewenst kunt u uw privacy-voorkeuren aan laten passen.

 

Uw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid

Op deze website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd. Bij een bezoek aan onze site bewaren we:

 • uw domeinnaam (ip adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina's.
 • uw e-mailadres als u (aan)vragen plaatst op deze website.
 • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert.
 • alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd heeft.
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt heeft (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie).

 

Doel gebruik gegevens

De door Altrif Label verzamelde persoonsgegevens worden nadrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt. Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het tot stand brengen van een contract of het uitvoeren van een overeengekomen dienstverlening

 

Delen persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden enkel verwerkt in eigen bedrijf in een niet-publiek toegankelijke database. Enkel medewerkers die bevoegd zijn voor de verwezenlijking van de bovengenoemde doelstellingen hebben permanente toegang tot de datagegevens.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden zonder expliciete toestemming van de betrokken partij. Uitgezonderd wanneer het verstrekken op grond van wettelijke bepaling is toegestaan voor een specifiek hiertoe wettelijk bevoegde instantie (onderzoek van de overheid). Uw persoonlijke gegevens worden onder geen enkele voorwaarde verkocht.

 

Veiligheid

Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. Bij een beveiligingsprobleem van gegevens natuurlijke personen zal Altrif Label dit binnen 72 uur melden aan alle betrokkenen. Er zijn GDPR verwerkersovereenkomsten met de verwerkers (bedrijven) die instaan voor de gegevens die ze voor ons verwerken.

 

Buiten Europa

Er worden persoonlijke gegevens verwerkt buiten de Europese gemeenschap. Maar bij verwerkers die compliant zijn met de GDPR wetgeving.

 

Bewaring gegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn versterkt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 10 jaar na aflopen van relatie tussen partijen.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").

Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Rechten

 • Inzagerecht;
  • Iedere bezoeker heeft het recht om toegang te vragen tot zijn persoonsgegevens en deze in te kijken.
 • Recht op rectificatie;
  • Iedere bezoeker heeft recht op inzage in zijn/haar persoonsgegevens te verbeteren, aanvullen of wissen.
 • Recht op vegetelheid;
  • Iedere bezoeker heeft het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.
 • Recht op beperking van verwerking;
  • Iedere bezoeker/klant heeft het recht zijn gegevens (tijdelijk) te beperken.
 • Recht op kennisgevingsplicht;
  • Iedere bezoeker/klant heeft recht om te weten wanneer er iets met zijn/haar data gebeurd.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  • Iedere bezoeker/klant heeft het recht om zijn persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.
 • Recht van bezwaar;
  • Iedere bezoeker/klant heeft het recht in bezwaar te gaan tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking.

 

Hoe ons contacteren in verband met ons privacybeleid?

 • Wenst u te reageren op ons privacybeleid, dan kan u ons contacteren: via e-mail: info@altrif.nl, via telefoon: 0031(0)165-562000 of per post: Altrif Label, Gewenten 39, 4704 RE Roosendaal.
 •  
 • Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.