Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Altrif Label wijst aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie.

De website bevat links naar internetsites en/of informatiebronnen van andere organisaties en instellingen. Altrif Label is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd en kan tevens niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

De informatie op deze website is bedoeld voor algemeen gebruik. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke, toestemming van Altrif Label.

Mocht u naar aanleiding van uw bezoek op onze website vragen en/of opmerking hebben over de website of andere commerciele uitingen van Altrif Label, kunt u contact opnemen met ons via info@altrif.nl

 

Privacybeleid & Cookies