Altrif Label verlengt zijn ISO 14001 milieucertificering

Milieucertificaat verlengt onder nieuwe 2015 norm

Recentelijk heeft Altrif Label zijn milieucertificering verlengd met de nieuwe 2015 norm. Hiermee zijn wij één van de eerste drukkerijen die aan deze nieuwe eis voldoen. Helaas krijgt het milieu bij veel bedrijven nog steeds niet de aandacht die het verdient. Altrif Label zet zich al jaren in voor een betere leefomgeving en hanteert hierbij hoge standaarden. Wij zijn dan ook trots dit certificaat opnieuw te hebben behaald en blijven ons ook in de toekomst hiervoor inzetten.

ISO 14001/2015

ISO 14001 is qua milieu dé norm in de markt en omvat alle aspecten die binnen een bedrijf bijdragen tot het verantwoord omgaan met milieu. Het geniet dan ook een hoge bekendheid. Om als bedrijf aan dit certificaat te voldoen, moet een uitgebreid traject worden doorlopen. Op basis van vooraf bepaalde prestatie-indicatoren worden jaarlijks milieudoelstellingen opgesteld. Verschillende aspecten van het drukproces worden kritisch onder de (milieu)loupe genomen, waaronder: inkten, chemicaliën, materiaal- en energieverbruik, afvalreductie en recycling, en brandstofverbruik. Naast deze KPI’s is het volgen van de (inter)nationale wetgeving ook een belangrijk onderdeel voor het behalen van het ISO 14001 certificaat.
 

Voordelen en aanpak

Niettegenstaande ISO 14001 belangrijke voordelen met zich mee brengt, zijn lang niet alle drukkerijen erin geslaagd dit certificaat te behalen. Ten eerste forceert het een bedrijf tot een transparant inzicht van zijn/de impact op  het milieu. Ten tweede heeft het een kostenbesparend effect door bijvoorbeeld het reduceren van energieverbruik en CO2-uitstoot. Altrif benadert het milieu en de doelstellingen hieromtrent niet vanuit één persoon, maar zorgt ervoor dat de gehele organisatie hier actief bij betrokken is. Elke collega is mee verantwoordelijk voor het resultaat en waardoor wordt het milieuaspect breed gedragen van de productie tot de finance-afdeling.

 

“Het unieke aan de aanpak bij Altrif Label  is dat milieu geen top-down proces is, maar breed wordt gedragen door iedereen binnen de organisatie.” Patrick de Grave – QC verantwoordelijke


Nieuwe 2015 norm

Met de nieuwe norm zijn er enkele veranderingen doorgevoerd ten opzichte van de vorige norm uit 2004. Zo is het certificaat uitgebreid en naar een hoger niveau getild. Enkele van deze uitbreidingen zijn: een stakeholderanalyse (het effect op alle stakeholders van Altrif Label), een SWOT-analyse (een uitgebreide interne analyse), Management of Change (elke managementverandering die moet worden doorgevoerd wordt geanalyseerd aan de hand van een milieuchecklist) en een risicoanalyse (welke risico’s hangen er aan welke processen en wat zijn de gevolgen daarvan).

Altrif Label heeft de milieuaudit zeer goed doorstaan. Het certificaat is met succes verlengd onder de nieuwe norm. Er werd geen enkele major noch minor vastgesteld. Uitgezonderd een aantal aanbevelingen ging Altrif met een cum laude resultaat naar huis. Het certificaat is 3 jaar geldig en jaarlijks zal er een controleaudit plaatsvinden.

 

iso14001.png 

Ons 14001 milieucertificaat